top of page

Den offentlige sygesikring

dækker i visse tilfælde

en større andel af

psykologbehandling

Henvisning via den offentlige sygesikring

fra lægen

Den offentlige sygesikring dækker i visse tilfælde en større andel af psykologbehandling. Egen praktiserende læge kan henvise til psykolog, såfremt lægen vurderer, at problematikken falder inden for ordningens kategorier.  

 

Se kategorierne for henvisning her

 

Sygeforsikringen Danmark yder også tilskud til denne ordning.

Hvis du har en henvisning over den offentlige sygesikring fra din læge, er det vigtigt at bemærke, at den kun kan benyttes hos psykologer, som er tilknyttet ordningen.

På Psykologcentret Trekanten er to psykolger tiknyttet den offentlige sygesikring og modtager dermed henvisninger fra egen læge. Alle henvendelser vedrørende  psykologhjælp med tilskud fra den offentlige sygesikring bedes derfor rettet direkte til psykolog Per Henriksen på telefon 2395 8891 eller Christine Holme på mail psykolog@christineholme.dk.

 

bottom of page