top of page

Josefine Dam MEjer

 

Tlf.: 25 61 36 65

jdm@trekanten.dk

 

Josefine.jpg

Uddannet Cand.psych. fra Københavns Universitet 2007 

Autoriseret psykolog af Psykolognævnet 

Efteruddannet kognitivt og eksistentielt

 

Har en BA(Honours) i Strategi og Ledelse

 

Alle mennesker fortjener at trives og alle oplever på tidspunkter i livet at møde udfordringer. Her kan terapi, coaching eller sparring være en genvej til igen at skabe trivsel i tilværelsen.

 

Alle samtaler og forløb er individuelt tilpasset med udgangspunkt i den enkeltes behov og problemstilling.

 

For private problemstillinger tages typisk udgangspunkt i den kognitive metode, som er den mest videnskabelige dokumenterede metode, men anvender også elementer fra andre områder som det eksistentielle og narrative.

Private problemstillinger:

 

 • Angst - generel angst, panikangst, enkelt fobier og social angst

 

 • Stress - langvarigt eller akut opstået                 

 

 • Depression - mild og moderat depression

 

 • Livskriser - mestring af livsfaser samt sorg og tab eller alvorlig sygdom kronisk og pludseligt.

 

 • Parforhold - generelle forhold samt skilsmisse, utroskab, sygdom hos børn eller partner, fertilitet, ufrivillig abort og barnløshed.

 

 • Søvn - længerevarende søvnvanskeligheder

 

 • Selvværd - selvværdsproblemer generelt eller som følge af opvækst, mobning eller længerevarende belastninger

 

Arbejdsrelateret problemstillinger

 

For arbejdsmæssige problemstillinger inddrages viden fra organisatoriske, ledelsesmæssige og arbejdsmiljømæssige forhold.

 

 • Stress

 

 • Ledersparring og udvikling herunder organisatoriske, strategiske og personlige forhold omkring ledelsesstil

 

 • Outplacementforløb, jobskifte, opsigelse og tilbage til arbejde efter sygdom eller andet længere fravær fra arbejde.

 

 • Samarbejdsvanskeligheder og konflikter samt mobning.

 

 • Balance mellem privatlivet og arbejdslivet

 

 • Mestring og håndtering af forskellige livsfaser i arbejdslivet – nyuddannet, med mindre børn, senior arbejdsliv

 

 • Krisehjælp ved voldsomme hændelser.

 

Jeg forestår også samtaler på engelsk.

 

For yderligere oplysninger se venligst www.psykologjosefine.dk

bottom of page