Josefine Dam MEjer

 

Tlf.: 25 61 36 65

jdm@trekanten.dk

 

Uddannet Cand.psych. fra Københavns Universitet 2007 

Autoriseret psykolog af Psykolognævnet 

Efteruddannet kognitivt og eksistentielt

 

Har en BA(Honours) i Strategi og Ledelse

 

Alle mennesker fortjener at trives og alle oplever på tidspunkter i livet at møde udfordringer. Her kan terapi, coaching eller sparring være en genvej til igen at skabe trivsel i tilværelsen.

 

Alle samtaler og forløb er individuelt tilpasset med udgangspunkt i den enkeltes behov og problemstilling.

 

For private problemstillinger tages typisk udgangspunkt i den kognitive metode, som er den mest videnskabelige dokumenterede metode, men anvender også elementer fra andre områder som det eksistentielle og narrative.

Private problemstillinger:

 

 • Angst - generel angst, panikangst, enkelt fobier og social angst

 

 • Stress - langvarigt eller akut opstået                 

 

 • Depression - mild og moderat depression

 

 • Livskriser - mestring af livsfaser samt sorg og tab eller alvorlig sygdom kronisk og pludseligt.

 

 • Parforhold - generelle forhold samt skilsmisse, utroskab, sygdom hos børn eller partner, fertilitet, ufrivillig abort og barnløshed.

 

 • Søvn - længerevarende søvnvanskeligheder

 

 • Selvværd - selvværdsproblemer generelt eller som følge af opvækst, mobning eller længerevarende belastninger

 

Arbejdsrelateret problemstillinger

 

For arbejdsmæssige problemstillinger inddrages viden fra organisatoriske, ledelsesmæssige og arbejdsmiljømæssige forhold.

 

 • Stress

 

 • Ledersparring og udvikling herunder organisatoriske, strategiske og personlige forhold omkring ledelsesstil

 

 • Outplacementforløb, jobskifte, opsigelse og tilbage til arbejde efter sygdom eller andet længere fravær fra arbejde.

 

 • Samarbejdsvanskeligheder og konflikter samt mobning.

 

 • Balance mellem privatlivet og arbejdslivet

 

 • Mestring og håndtering af forskellige livsfaser i arbejdslivet – nyuddannet, med mindre børn, senior arbejdsliv

 

 • Krisehjælp ved voldsomme hændelser.

 

Jeg forestår også samtaler på engelsk.

 

For yderligere oplysninger se venligst www.psykologjosefine.dk

Vester Voldgade 111. 3.

1552 København V.


Kontakt med os på hverdage

mellem kl. 9.00 – 15.00

 

Telefon: 33 91 40 41

Mail: info@trekanten.dk

SITEMAP