top of page

VI SKRÆDDERSYER

forløb ud fra din

virksomheds behov

Kurser og undervisning

Trekanten er en stor psykologvirksomhed, hvor der er psykologer med mange forskellige fagkompetencer på specialistniveau.

 

Hvis I mangler et oplæg eller et kursus - det kunne eksempelvis være om stresshåndtering, debriefing, omsorgstræthed eller noget helt andet, så kontakt os og beskriv, hvad I har brug for.

Så vil vi forsøge at matche jeres behov med en faglig dygtig og spændende oplægsholder. 

Vi tilbyder løbende kurser i Mindfulness

og Mindful self-compassion

Mindfulness kurser

På Psykologcentret Trekanten tilbyder vi mindfulness kurser (MBSR) med jævne mellemrum. Et mindfulness kursus er en god investering i dig selv, da det kan øge såvel din generelle trivsel som din arbejdsevne.

 

Du vil efter et kursus med daglig træning kunne opnå mange forbedringer i dit liv, herunder:

 

Lavere stress niveau

Bedre søvn

Større evne til at fokusere og navigere i den daglige strøm af informationer

Mere ro og balance i dit liv

Forbedring af din hjerne mht. indlæring, hukommelse, regulering af følelser, empati, fokus og koncentration.

Bedre håndtering af sygdom og evt. smerter

Større kreativitet og intuition

Et generelt højere velbefindende og mere glæde

 

Mindfulness er for alle og kræver ingen forudsætninger, udover din nysgerrighed og motivation til at give dig i kast med de daglige øvelser, som er en række opmærksomhedsøvelser/meditationer samt yogastræk. 

 

På Psykologcentret Trekanten tilbyder vi mindfulness træning i form af MBSR (Mindfulness-Baseret Stress Reduktion), som er et videnskabeligt underbygget 8-ugers program. 

 

bottom of page