top of page

Lise myhre lildholdt

 

Tlf.: 20 93 77 45

lml@trekanten.dk

Psykolog Lise Lildholt.jpg

Cand. Psych. Aut. 

Partner og Direktør

Kognitivt og systemisk efteruddannet

 

Alle kan få brug for hjælp til livets udfordringer. Det kan være i akut opståede situationer som tab og sygdom, ulykker eller voldsomme hændelser. Eller det kan være, at man mere gradvist rammes af en følelse af tristhed, uoverskuelighed og mistrivsel. Det kan skyldes stress, overbelastning, problemer på arbejdet eller i familien. Det kan også ind imellem være svært at sætte fingeren på, hvorfor man mistrives. Mange oplever i dag følelser af utilstrækkelighed og lav selvtillid uden at nødvendigvis vide hvorfor. Uanset årsagen, kan jeg hjælpe med at identificere sammenhængsmønstre og hjælpe til at identificere strategier, hvorpå man bedre kan håndtere en livssituation og skabe gennemgående og vedvarende positive forandringer i sit liv.

 

Det kan også være, man har brug for sparring og rådgivning i forhold til en konkret situation eller ofte en arbejdsmæssig udfordring. Jeg tilbyder også denne form for professionel sparring, nogle gange kan en enkelt samtale skabe en stor ændring.

 

Jeg arbejder eksempelvis med:

Private problemstillinger

 • Angst, stress og depression

 • Tab og sorg

 • Livskriser og større livsændringer

 • Alvorlig sygdom og kroniske smerter

 • Voldtægt og andre traumer

 

Arbejdsmæssige problemstillinger

 • Arbejdsrelaterede belastningstilstande som stress og udbrændthed

 • Samarbejdsproblemer

 • Mobning og chikane

 • Afskedigelse og jobskifte

 • Desuden akut krisehjælp ved voldsomme hændelser

 • Supervision af fagpersoner, individuelt og i gruppe

 • Ledelsesudvikling og sparring

 

Jeg arbejder med flere metoder, hovedsageligt de kognitive og systemiske, men også de eksistentielle. Min tilgang er at ethvert menneske er unikt, og enhver udfordring opleves forskelligt. Jeg anser derfor ikke én metode som værende tilstrækkelig. I mit arbejde trækker jeg derfor på en række af metoder og en lang og bred arbejdserfaring og skræddersyr og tilpasser et fleksibelt psykologforløb ud fra dig og din situation.

bottom of page