top of page

Peter Hauch

Tlf.: +45 40 25 85 70 
pha@trekanten.dk

Peter Hauch.jpg

Autoriseret psykolog & Partner

 

Problemer og livsvanskeligheder kan have mange forskellige årsager - og have lige så mange forskellige effekter på den enkelte. Jeg tager derfor altid udgangspunkt i klientens aktuelle livssituation, oplevelse af egne vanskeligheder og håb for forandring. Det er for at sikre, at den psykologiske samtaleproces understøtter klienten bedst muligt, så lindring, løsninger og nye handlemuligheder forankres og fastholdes i klientens liv.

 

I mit mangeårige behandlingsarbejde som psykolog har jeg betydelig erfaring med at hjælpe voksne, som er ramt af fx angst, depression eller stresslidelser. Gennem mit 17 - årige arbejde inden for børne/unge- og familieområdet har jeg derudover erfaring med at behandle børn og unge, der oplever forskellige psykologiske vanskeligheder.

Jeg har stor erfaring med akut krisebehandling og koordinering samt psykologisk behandling af traumerelaterede problematikker. ​

 

Jeg tilbyder terapi i forhold til følgende vanskeligheder:

 • Stress og belastningsreaktioner 

 • Angst og depressionslidelser

 • Traumer udløst af kritiske oplevelser, PTSD

 • Sorg og krise

 • Skilsmisse rådgivning

 • Eksistentielle problematikker 

Jeg tilbyder psykologisk konsultation i forhold til følgende arbejdsrelaterede vanskeligheder:

 • Stress og udbrændthed

 • Forandringsprocesser og omstrukturering i organisationen

 • Psykisk arbejdsmiljø, mobning, konflikter og samarbejdsvanskeligheder

 • Afskedigelse

 • Coaching af ledere og medarbejdere

 • Supervision af fagpersonale

 • Akut krisebehandling

 

 

Metodisk:

Jeg arbejder med evidensbaserede kognitive behandlingsmetoder såsom ACT (Acceptance and Commitment Therapy), Kognitiv Adfærdsterapi og Compassionfokuseret Terapi(CFT).

Jeg har samtidigt mange års erfaring med eksistentielle og systemiske/narrative tilgange, når klientens problematikker bedst afhjælpes med tilgange der arbejder med livsfortællinger og eksistensens grundvilkår.

Jeg er medlem af Dansk Psykologforening

 

Du kan læse mere på www.psykologhauch.dk

bottom of page