Sofie Paabøl

 

Tlf.:  91 53 30 28

sp@trekanten.dk

Cand. Psych. Aut.

 

Jeg tilbyder psykologisk rådgivning og behandling for unge og voksne ift. private og arbejdsmæssige problemstillinger, herunder akutte kriser og stressbehandling.

 

Særligt kendskab til spiseforstyrrelsesproblematikker. 

 

Private problemstillinger:

  • Behandling af stress, angst, herunder OCD og depression

  • Usikkerhed, livskriser og større livsændringer

  • Svære personlige eller familiemæssige relationer

  • Personer udsat for andres grænseoverskridende adfærd

 

Arbejdsrelaterede problemstillinger:

  • Akut psykologisk krisehjælp ved voldsomme hændelser

  • Behandling af arbejdsrelaterede belastningstilstande som stress, udbrændthed, mobning og chikane, afskedigelse og omstrukturering

  • Rådgivning i forbindelse med jobskifte, sygefravær, tilbagevenden til arbejde efter sygdom og arbejdsfastholdelse

  • Individuel- og gruppesupervision af bl.a. pædagogisk- og sundhedspersonale heriblandt psykologer

 

Jeg har flere års erfaring med at arbejde med mennesker i krise eller med svære livsomstændigheder. Krisens karakter eller den påvirkning den har på den enkelte er ligeså forskellig fra menneske til menneske, som mennekser er forskellige fra hinanden. 

Det er derfor vigtigt for mig at jeg kan tilbyde dig erfaring med ikke bare en behandlingsmetode, men flere. Herunder arbejder jeg med kognitiv adfærdsterapi, metakognitiv terapi og dialektisk adfærdsterapi. 

 

Med udgangspunkt i min flerårige erfaring, fortløbende videruddannelse, effektive behandlingsmetoder og en empatisk og professionel tilgang vil jeg sammen med dig strukturere et effektivt forløb - der passer til din situation og sikrer dig effektiv hjælp. 

 

Om du selv har taget kontakt eller om du er henvist til behandling via en forsikring eller din arbejdsplads, så starter et forløb altid med at vi sammen aftaler målsætningerne og forventningsafstemmer i forhold til rammerne for behandlingen. 

 

Jeg tilbyder samtaler på dansk og engelsk. 

 

Jeg har ikke overenskomst, så du kan ikke bruge en lægehenvisning hos mig.  

 

Jeg er medlem af Dansk Psykologforening.