top of page

Susanne Hagel-Azeem

 

Tlf.: 60 59 75 01

sha@trekanten.dk

Psykolog_Susanne_Hagel-Azeem_i_København

Cand. Psych. Autoriseret

Autoriseret psykolog

Specialist i Klinisk Neuropsykologi

Efteruddannelse i Metakognitivterapi og Kognitiv Adfærdsterapi

Jeg har et særligt kendskab til:

  • Erhvervet hjerneskade, herunder hjernerystelse, og neurologiske lidelser

  • Arbejdsrelateret belastningstilstande som stress, udbrædthed og afskedigelse

  • Tilbagevenden til arbejde efter sygemelding/ arbejdsfastholdelse

  • Pårørende generelt (fx til psykisk syge, kronisk syge, terminalt syge, erhvervet hjerneskade) 

  • Akut psykologisk krisehjælp i forbindelse med vold, trusler, ulykker og dødsfald

  • Depression, angst, bipolar affektiv sindslidelse og lavt selvværd 

 

Jeg yder endvidere supervision af social- og sundhedsfagligt personale samt psykologer (i gruppe eller individuelt)

 

Jeg tager altid udgangspunkt i den enkelte person/problemstilling og tilpasser metoden. Jeg arbejder primært udfra en Metakognitiv tilgang samt en grundlæggende forståelse af hjernen og psykopatologi. Endvidere Eksistentiel tilgang og Kognitiv Adfærdsterapi. 

Du kan læse mere om, hvordan du kan få hjælp til forandring hos mig på www.psykologenikbh.dk

bottom of page